Valutahandel - tjene på å handle valuta

Ved å handle valuta over internett kan du oppnå betydelig avkastning. Lær hvordan du kan tjene penger på valutahandel ved å handle valuta via en nettmegler.

valutahandel handle valuta

Valutahandel på internett har blitt populært. Målet er å tjene penger på å "veksle valutaer frem og tilbake", og du oppnår avkastning hver gang valutakursene beveger seg i din favør. For å handle valuta må du være tilknyttet en valutamegler. I artikkelen finner du tips til hvilke nettmeglere som er vanligst å bruke.

18. mai 2024 av 🫰 TJENE PENGER / Finans, valuta, aksjer

Mest sannynlig har du allerede prøvd valutahandel, kanskje uten å tenke over det:

Når du reiser i utlandet og benytter et norsk bankkort til å ta ut penger, utfører banken din en valutahandel transaksjon. I en utenlandsk minibank vil et beløp i norske kroner trekkes fra din konto, og så mottar du et tilsvarende beløp i kontanter.

Den andre formen for valutahandel (eller valutaspekulasjon / valutatrading) er motivert av å tjene penger på selve valutahandelen.

Om du skal trade med valuta må du først finne en egnet valutamegler.

En valutamegler er typisk en nettmegler som tilbyr daytrading med valuta.

Det finnes mange nettmeglere å velge blant, noen er mindre kjente mens andre benyttes av millioner av brukere. Populært blant tradere i disse dager er spesielt sosial trading, der man kopierer andres porteføljer.

Du kan dessuten prøve en gratis demo slik at du får bedre følelse med hva dette går ut på, og samtidig får du muligheten til å lære deg mer om valutahandel kostnadsfritt og uten risiko.

Mer om disse nettmeglerne kommer nedenfor. Men først skal vi se litt mer på valutahandel og valutamarkedet.

Risikoadvarsel! Valutahandel innebærer risiko. Du bør derfor kun satse penger du har råd til å tape. Om du bestemmer deg for å prøve, vær sikker på at du først forstår risikoen. Start med et mindre beløp som du har råd til å miste om markedet skal gå mot deg. Valutahandel kan være psykologisk krevende, og passer ikke for alle!

Valutahandel enkelt forklart

Den enkleste formen for valutahandel er når man veksler to valutaer, der målet med vekslingen er å få en annen valuta som man kan kjøpe seg varer og tjenester for. For reistende turister er dette hovedmålet med valutahandel.

Det er også en annen form for valutahandel. Det som også kalles for valutatrading. Hensikten med slik trading er ikke vekslingen i seg selv, men det er det å kunne tjene penger på valutahandelen som nå er av interesse.

Valutamarkedet

Alle valutaer har forskjellige verdier, som måles opp mot hverandre. Det er det samlede valutamarkedet med alle dets kjøpere og selgere som til slutt bestemmer verdiene på en valuta.

Valutamarkedet er verdens største finansmarked. Den daglige omsetningen er større enn omsetning til alle verdens aksjebørser til sammen. Hele den daglige omsetningen på Oslo Børs blir som en dråpe i havet i forhold. Omsetningen til valutamarkedet er daglig på flere billiarder kroner, altså flere tusen milliarder, eller millioner millioner kroner!

Det sier seg selv at her skal det være mulig å tjene gode penger om man tar seg tid til å forstå dette markedet.

Mulighetene i valutahandel er så uendelig mye større enn f.eks. i aksjemarkedet for den som forstår seg på valutamarkedet.

Hvordan tjene penger på valutahandel?

Å oppnå profitt ved valutahandel er mulig på grunn av svingningene i valutakursene.

Valutakursene beveger seg hele tiden, i forhold til en rekke økonomiske forhold på globalt, nasjonalt og lokalt nivå.

Det er imidlertid svært vanskelig å spå noe som helt om valutamarkedet basert på fundamentale forhold (slik som makroøkonomi). Det finnes et mye enklere triks.

Dette trikset er teknisk analyse. Den desidert enkleste måten å tjene penger i valutamarkedet er å benytte seg av tekniske modeller som stipulerer fremtidig utvikling av valutakurser basert på historiske data. Enkelt forklart betyr det at man ser på hvordan valutakursene har beveget seg tidligere, for å gjøre antagelser av hvordan valutakursene kommer til å bevege seg i fremtiden.

Forex trading

Forex er en forkortelse for foreign exchange. Forex trading, er den engelske benevnelsen på valutatrading, og forkortes ofte med bare forex.

Målet med forex er å tjene penger. Dette er kapitalistenes arena. Valutamarkedet har skapt utallige millionærer og milliardærer, og sannsynligvis enda flere har tapt penger her. Dette er risiko for den som ikke forstår spillets regler, men en fantastisk mulighet til å oppnå ekstrem profitt for den som tar seg god tid til å sette seg inn i hva forex faktisk er.

Hvem kan begynne med valutahandel?

Alle kan begynne med valutahandel. Du trenger ikke en universitetsgrad eller tidligere kompetanse fra trading. Faktisk har en studier vist at det å være formelt utdannet med økonomisk bakgrunn like gjerne kan være et hinder for en tradingkarriere.

Denne tendensen styrkes ytteligere av observasjoner av at mange tradere faktisk er selvlærte, og ikke har noen som helst høyere økonomisk skolering.

Valutahandel kan læres.

Det er ikke noe som krever lang utdannelse innen økonomiske teorier. Den eneste oppgaven til en valutaspekulant er å finne fremtidige verdier til en valuta.

Fremtiden er ukjent for oss alle, men med teknisk analyse kan man i det minste se hva som vil være det mest sannsynlige utfallet basert på tidligere hendelser.

Valutameglere

Før du i det hele tatt kan begynne å trade med valuta, trenger du en valutamegler. Valuta kan kjøpe og selges i valutamarkedet, men dette er ikke et sentralisert marked slik som aksjebørsene. Valutamarkedet er et gigantisk og spredt marked, og du er avhengig av å benytte en megler som har tilgang på mange forskjellige valutaer.

En valutaspekulant (eller forex trader) må altså bruke en valutamegler (kalles også forex broker).

Det finnes som nevnt mange gode tjeneste for tradere som ønsker å ta del i valutahandel gjennom sosiale investeringsnettverk, dette er nettverk bestående av millioner av tradere. Her kan man se og følge med på aktivitetene til alle andre tradere, samt kopiere disse handlene automatisk i din portefølje.

Du finner også kurs og tips om valutahandel hos alle nevnte nettmeglere her, dette kan du bruke når du skal lære deg mer om hvordan du kan utføre lønnsom valutahandel.

Giring i valutamarkedet

Spekulasjon i valuta innebærer som regel at man girer opp investeringen, slik at man får bedre avkastning hvis markedet går i din favør. Giring betyr også at risikoen øker, og du taper mer dersom dine posisjoner går mot deg.

Noen nettmeglere tilbyr også giring, som betyr at man belåner investeringen. Dette gjør det mulig å tjene mye mer penger, men risikoen øker også. Noen nettmeglere tilbyr svært høy giring, og det medfører at risikoen også er ekstrem. Det betyr imidlertid også at du vil få en langt større fortjeneste dersom handelen går i din favør. Du kan justere ned graden av giring, om du ønsker lavere risiko. Ved å gire til kun 1:3 om du ønsker det, vil en investering på 100 kroner vil gi deg 300 kroner å trade for. Eller du kan la være å gire investeringen, det er det tryggeste, men gir dårlig avkastning i valutamarkedet.

Lett å bli rik på valutahandel?

Det er sjelden lett å bli rik. Den enkleste og tryggeste måten å bli rik på er kanskje å få seg en god utdanning, jobbe hardt et helt liv, og være sparsommelig underveis.

Dersom du søker trygghet er ikke valutahandel det første man skal velge. Riktignok er det veldig mye man kan gjøre for å justere risikoen, og du trenger heller ikke satse store summer.

Start gjerne med en pengesum som du er komfortabel med. Du trenger ikke satse hundretusener til å begynne med. Faktisk kan du også begynne bare med "demo-penger" for å prøve deg på egenhånd. Det er kanskje lettere å klare å tjene penger med ekte penger, fordi du da skjerper sansene mer enn om du bruker kun demo-penger, men det er en annen sak. I hvert fall, start kun med en sum penger som du er komfortabel med å bruke til slike aktiviteter.

Det har blitt sagt at det er lett å tjene en million i valutamarkedet, men enda enkler å tape den samme millionen etterpå. Skal du tjene penger på valuta må du tenke smart. Bruke teknisk analyse og de verktøy som nettmegleren gir deg. Skaff deg en uavhengig rådgiver om nødvendig.

Det finnes mange mennesker som har tjent gode penger på valutahandel, og mange som tidligere har vært aktiv innen aksjehandel har valgt å begynne med valutahandel i stedet, på grunn av bedre likviditet og et større marked. Hvis du velger å handle med giring, øker også risikoen og dette er noe man må være klar over.

Kom i gang med valutahandel:

Hvis du vil prøve valutahandel nå, anbefaler vi at du starter forsiktig. Bruk for eksempel en av overnevnte nettmeglere, der kan du også teste ut trading gratis gjennom demokontoer uten tidsbegrensning. Ta deg god tid hos disse nettmeglerene, og du vil lære mye bare ved å handle aksjer, valuta og derivater gjennom deres demohandelsplattformer.

Eventuelt kan du selvfølgelig sette inn penger med en gang du åpner konto. Informasjon om tilbud finnes tilgjengelig på hjemmesidene til nettmeglerene.