Opsjoner og opsjonshandel

Opsjonshandel gir deg store muligheter hvis du har penger å investere og kunnskapen som er nødvendig for å tjene penger. Lær deg hvordan du handler med opsjoner her.

opsjoner opsjonshandel

Opsjonshandel er mer populært enn noen gang. Det ville vært galskap å begynne med opsjonshandel med virkelige penger uten kunnskap og erfaring, men det finnes gratis øvelseskontoer for handel med opsjoner som tilbys hos enkelte nettmeglere.

18. mai 2024 av 🫰 TJENE PENGER / Finans, valuta, aksjer

Opsjoner gir deg en rettighet (men absolutt ingen plikt) til å kjøpe eller selge verdipapirer (eksempel på verdipapir er aksjer, valuta, indekser, råvarekontrakter). Videre er det slik med opsjoner at du får en rettighet til å kjøpe noe, men det kun på et bestemt tidspunkt og til en avtalt pris.

Hvordan handle opsjoner

Det er veldig enkelt å begynne å handle opsjoner, men det betyr ikke at det er enkelt å oppnå noe avkastning på dette.

Slik handles opsjoner:

 1. Først, forstå risikoen. Som med aksjer og andre investeringer, vil det være risiko forbundet med handel i opsjoner. Ikke begynn å handle før du forstår risikoen for tap av penger.
 2. Velg en nettmegler. Se denne for mer informasjon om hvordan du kan åpne en konto hos en trygg og regulert opsjonsmegler.
 3. Deretter kan du begynne å handle med egne penger, eller du kan også prøve risikofritt med en gratis øvelseskonto hvor du kan demo-handle opsjoner uten risiko og uten å sette egne penger på spill.

De aller fleste amatører som prøver seg vil nok tape hele innskuddet. Det finnes eksperter som lykkes med opsjoner, men dette er nok mennesker med god kunnskap og lang erfaring på området.

Dersom du ikke har tidligere erfaringer med trading, finner du informasjon om nettmeglerne som tilbyr opsjonshandel på nett, og noen av disse tilbyr også en gratis demo eller øvelsekonto der man kan få erfaring med slik handel uten å risikere egne penger.

Investeringer i opsjoner innebærer risiko. Du bør derfor sette deg godt inn i risikoen før du begynner å handle. Når du begynner, kan det være lurt å starte med et lite beløp du har råd til å tape, eller enda bedre, start med en risikofri demo hos nettmegleren, så taper du ingenting inntil du får mer erfaring og er komfortabel med å trade med dine egne penger.

"Vanilla" opsjoner

Vanlige opsjoner kan være kjøpsopsjoner (CALL) som gir deg en mulighet (en rett, men ingen plikt) til å kjøpe det underliggende verdipapiret - for eksempel et gitt antall aksjer i et aksjeselskap. Salgsopsjoner (PUT) er det motsatte, den gir deg rettigheten til å selge aksjer på et fremtidig avtalt tidspunkt til en avtalt pris. Salgsopsjoner kan være et nyttig instrument for den som ønsker å begrense sin risiko i en aksjeposisjon, for eksempel.

Før du begynner å handle med opsjoner

For å handle med opsjoner må du gjøre følgende:

 1. Bruk noen år på å gjøre deg til ekspert. De fleste kan nok stoppe å lese her, og eventuelt fordype seg i noen bøker om opsjonshandel i mellomtiden.
 2. Opprett en konto for opsjonshandel hos en nettmegler. Registreringsprossen er tilnærmet like enkel som å registrere seg i en nettbutikk. Du kan overføre ditt innskudd (pengene du skal bruke til å trade for) med visa/kredittkort eller bankkort. Noen opsjonsmeglere aksepterer også PayPal som betalingsmiddel.
 3. Velg et underliggende verdipapir. Når du skal handle opsjoner kan det lønne seg å holde seg til noe du forstår deg på. For eksempel dersom du har kunnskaper om et bestemt marked eller et bestemt aksjeselskap, kan det være en fordel å handle opsjoner som baserer seg på disse aksjene.
 4. Velg utløpstid på opsjonen. Når du handler i opsjoner må du velge når opsjonen skal utløpe for eksempel kan du velge at den skal utløpe neste time, neste dag, neste uke, neste måned. Så må du bestemme deg for den retningen du antar prisen på det underliggende verdipapiret til opsjonen kommer til å gå, for eksempel om køjper en opsjon for en underliggende aksje, må du bestemme deg for om du tror prisen på aksjekursen (aksjen er det underliggende verdipapiret) skal opp eller ned, stige eller synke. Tror du at aksjen skal ned i verdi, kjøper du en "put opsjon" (salgsopsjon), men dersom du tror aksjen skal opp i verdi kjøper du en "call opsjon" eller en kjøpsopsjon.
 5. Gjør dine egne analyser. I lengden er det håpløst å lytte til ekspertene. Du må selv bli din egen ekspert. Tror du at prisen på gull skal opp det neste døgnet velger du en call opsjon. Hvis du velger riktig vil du motta en gevinst på så mye som 80% (og i noen tilfeller enda mer) av din opprinnelige investering. Hadde du investert 10.000 ville du dermed kunne tjent 8.000 på 80% gevinst. Ofte lønner det seg å ha mange små handler heller enn få store.
 6. Husk å kun investere penger du har råd til å tape! Selv de beste kan tape penger i markedet.

Vanlige ord og uttrykk i opsjonshandel

Asset er det som på norsk kalles verdipapir. Det kan være en aksje, råvare, valuta eller indeks. Dette er det som i mange tilfeller kalles underliggend verdi til en opsjon.

At-the-money betyr at utløpsprisen på opsjonen er den samme som kjøpsprisen.

Call option er en kjøpsopsjon, og er en opsjon som gir deg som kjøper en satt profitt hvis underliggende verdipapir er høyere enn kjøpsprisen.

Put option er en salgsopsjon, og gir deg som kjøper en satt profitt hvis underliggende verdipapir er lavere en kjøpsprisen.

Expiry time angir når opsjonen utløper.

In-the-money er en opsjon som samstemmer med kjøpers forventninger, altså at opsjonen er korrekt ved utløpstidspunkt.

Out-of-the-money er det motsatte av in-the-money, og er når kjøperen har feilaktig predikert opsjonen ved utløpstidspunkt.

Prøv opsjonshandel nå

 1. Handle opsjoner med egne penger
 2. Prøv opsjonshandel gratis med en øvelseskonto